Brief inschrijven

 

Uiterste inlevertijd is DONDERDAG 20 APRIL 2017 

S.v.p. volledig DOOR OUDERS in blokletters laten invullen  

en doe het geld 3,50 per persoon die meeloopt in een envelop 

Niet goed en duidelijk ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik doe mee met de Avondvierdaagse Westerpark 

1. Naam en achternaam kind: 

 

Klas/groepsnummer/leerkracht/dependance?: 

 

Geboortedatum: ……… -…………-………………………… 

 

Loopt mee voor de ……………. keer. 

0 Ik wil 5 km per avond lopen 

0 Ik wil 10 km per avond lopen (minimum leeftijd 9 jaar) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Naam en achternaam kind: 

 

Klas/ groepsnummer/ leerkracht/ /dep?: 

 

Geboortedatum: ……… -…………-………………………… 

 

Loopt mee voor de ………. keer. 

0 Ik wil 5 km per avond lopen 

0 Ik wil 10 km per avond lopen (minimum leeftijd 9 jaar) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Naam en achternaam kind: 

 

Klas/groepsnummer/leerkracht/dep?: 

 

Geboortedatum: ……… -…………-………………………… 

 

Loopt mee voor de …… keer. 

0 Ik wil 5 km per avond lopen 

0 Ik wil 10 km per avond lopen (minimum leeftijd 9 jaar) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Naam en achternaam ouder/verzorger: 

Geboortedatum : ……… -…………-………………………… 

Loopt mee voor de …….. keer. 

0 Ik wil 5 km per avond meelopen 

0 Ik wil 10 km per avond meelopen  

Ik wil wel de loopkaart van een groepje beheren : JA / NEE  

voor de 5 KM / 10Km 

e-mailadres:  

 Ik neem andere kinderen onder mijn hoede namelijk voor en achternaam: 

-…………………………………………………. 

-…………………………………………………. 

0 Ik loop niet/soms mee. 

Mijn kind loopt dan mee onder verantwoording bij ouder/begeleider 

Naam en achternaam van ouder/begeleider: 

 

Klas/groep/leerkracht: