Groepen inschrijven

Groepen bestaan uit tenminste 10 personen plus 1 leider(ster).
Groepsinschrijving kan slechts en alléén via de website tot en met 31 mei 2020
tegen de gereduceerde inschrijfprijs van € 3,50 p.p.

Na 31 mei 2020 kunt u zich niet meer inschrijven als groep of groepsdeelnemer.

Betaling:

Bij inschrijving via de website dient de betaling binnen 3 dagen na aanmelding te zijn overgemaakt op: NL51TRIO 0391024647 t.n.v. Avond4daagse Westerpark.
Mocht de betaling niet binnen een week binnen zijn dan vervalt de inschrijving.

Verzekering:

Iedere deelnemer(ster) is, indien hij/zij op de deelnemerslijst voorkomt, bij collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan derden.

Klik hier voor de handleiding