Deelname-regels

Deelname (individueel en in groepsverband) staat open voor personen die op het moment van deelname aan de Avondvierdaagse Westerpark de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

Groepen bestaan uit tenminste 10 personen plus 1 leider(ster).

– Je krijgt een medaille als je alle vier de avonden hebt meegelopen.
– Gooi geen waterflesjes op de grond!!
– Alle afval stop je in je (rug)zak en later in een prullenbak.
– Houd rekening met anderen en laat je niet uitdagen. Plezier maken mag altijd.

Neem geen gettoblasters mee
Niet aan bomen, struiken of tuintjes komen!

Afstanden:

Personen van 4 t/m 9 jaar ten hoogste 5 km per avond.
Personen vanaf 9 jaar ten hoogste 10 km per avond.
Deelname aan kortere afstanden is te allen tijde toegestaan.
Het verdient onze voorkeur dat personen t/m 12 jaar uitsluitend onder begeleiding van een volwassene meedoen. Tot 10 jaar stellen wij begeleiding door volwassenen verplicht.

Inschrijving individuele deelnemers:
Je kunt je hier via de website vanaf half april 2020 inschrijven tot en met 5 juni 2020 tegen de inschrijfprijs van € 4,- p.p.
Voor houders van een stadspas Amsterdam bedraagt de individuele inschrijfprijs bij inschrijving € 3,00 p.p.

Inschrijving groepsdeelnemers:
Groepsinschrijving kan slechts en alléén hier via de website tot en met 31 mei 2020 onder groepen-inschrijven tegen de gereduceerde inschrijfprijs van € 3,50 p.p.
Na 31 mei 2020 kunt u zich niet meer inschrijven als groep of groepsdeelnemer.
U kunt zich dan nog individueel inschrijven via de website tot 5 juni 2020.

Betaling:

Bij individuele inschrijving via de website moet direct via ideal betaald worden.
De groepen betalen door het uiteindelijke bedrag over te maken op: NL51TRIO 0391024647 t.n.v. Avond4daagse Westerpark.
Mocht de betaling niet binnen een week binnen zijn dan vervalt de inschrijving.

Verzekering:

Iedere deelnemer(ster) is, indien hij/zij op de deelnemerslijst voorkomt, bij collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan derden.

Uitingen van derden:

Het organisatiecomité distantieert zich van elke actie die niet onder onze vlag gebeurt tijdens de avondvierdaagse Westerpark. Mocht er een verzoek komen om langs de route iets uit te delen, dan:
• Moeten we vooraf helderheid hebben over wat er wordt uitgedeeld
• Mag het geen politieke uiting zijn
• Mag het niet milieu onvriendelijk zijn
• Moeten de uitdelers het T-shirt van de organisatie a4dw dragen

BELANGRIJK:

Deelnemers verklaren zich door inschrijving accoord met de regels en aanwijzigingen van de Stichting Avond4daagse Westerpark.