Groepen inschrijven

Groepen bestaan uit tenminste 10 personen plus 1 leider(ster).
Groepsinschrijving kan slechts en alléén via de website tot en met 3 juni 2017
tegen de gereduceerde inschrijfprijs van € 3,50 p.p.

Na 3 juni 2017 kunt u zich niet meer toevoegen aan een groep.
U kunt zich dan nog individueel inschrijven aan de start op maandag 12 juni 2017 van 17.30 tot 18.30 uur à € 5,- p.p.
Bij inschrijving via de website dient de betaling binnen een week na aanmelding te zijn overgemaakt op: NL51TRIO 0391024647 t.n.v. Avond4daagse Westerpark.
Mocht de betaling niet binnen een week binnen zijn dan vervalt de inschrijving.
Bij inschrijving aan de start dient direct (gepast) te worden betaald.

Iedere deelnemer(ster) is, indien hij/zij op de deelnemerslijst voorkomt, bij collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan derden.

Klik hier voor het A4dw_groepsformulier

Klik hier voor de handleiding