Deelname-regels

Deelname (individueel en in groepsverband) staat open voor personen die op het moment van deelname aan de Avondvierdaagse Westerpark de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

Groepen bestaan uit tenminste 10 personen plus 1 leider(ster).

• Je krijgt een medaille als je alle vier de avonden hebt meegelopen.
• Gooi geen waterflesjes op de grond!!
• Alle afval stop je in je (rug)zak en later in een prullenbak.
• Houd rekening met anderen en laat je niet uitdagen. Plezier maken mag altijd.
• Neem geen gettoblasters mee
• Niet aan bomen, struiken of tuintjes komen

Afstanden:

Personen van 4 t/m 9 jaar ten hoogste 5 km per avond.
Personen vanaf 9 jaar ten hoogste 10 km per avond.
Deelname aan lagere afstanden is te allen tijde toegestaan.
Het verdient onze voorkeur dat personen t/m 12 jaar uitsluitend onder begeleiding van een volwassene meedoen. Tot 10 jaar stellen wij begeleiding door volwassenen verplicht.

Inschrijving:

Inschrijving individuele deelnemers:
Je kunt je hier via de website vanaf eind maart 2017 inschrijven tot en met 3 juni 2017 tegen de gereduceerde vóór-inschrijfprijs van € 4,- p.p.
of op 12 juni 2017 aan de start van 17.30 tot 18.30 uur à € 5,- p.p.

Voor houders van een stadspas Amsterdam bedraagt de individuele inschrijfprijs bij voorinschrijving € 3,00 p.p.
Bij inschrijving moet de stadspas / het bewijs van lidmaatschap van het lopende jaar worden getoond.
Bij inschrijving aan de start vervalt het recht op reductie.

inschrijving groepsdeelnemers:
Groepsinschrijving kan slechts en alléén via de website tot en met 3 juni 2017 onder groepen-inschrijven.
tegen de gereduceerde inschrijfprijs van € 3,50 p.p.

Na 3 juni 2017 kunt u zich niet meer toevoegen aan een groep.
U kunt zich dan nog individueel inschrijven op 12 juni 2017 aan de start van 17.30 tot 18.30 uur à € 5,- p.p.
Bij inschrijving via de website dient de betaling binnen een week na aanmelding te zijn overgemaakt op: NL51TRIO 0391024647 t.n.v. Avond4daagse Westerpark.
Mocht de betaling niet binnen een week binnen zijn dan vervalt de inschrijving.
Bij inschrijving aan de start dient direct (gepast) te worden betaald.

Iedere deelnemer(ster) is, indien hij/zij op de deelnemerslijst voorkomt, bij collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan derden.
Het organisatiecomité distantieert zich van elke actie die niet onder onze vlag gebeurt tijdens de avondvierdaagse Westerpark. Mocht er een verzoek komen om langs de route iets uit te delen, dan:
• Moeten we vooraf helderheid hebben over wat er wordt uitgedeeld
• Mag het geen politieke uiting zijn
• Mag het niet milieu onvriendelijk zijn
• Moeten de uitdelers het T-shirt van de organisatie a4dw dragen

BELANGRIJK:

Deelnemers verklaren zich door inschrijving accoord met de regels en aanwijzigingen van de Stichting Avond4daagse Westerpark.